پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار میکند برگزار شد

نکات مالیاتی شرکت های دانش بنیان و مستقر در پارک علم و فناوری

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- حمایت های مالیاتی از شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک
- مشکلات و راهکارهای مالیاتی شرکت های دانش بنیان
- مالیات بر ارزش افزوده در شرکت های دانش بنیان
- صورت معاملات خرید و فروش فصلی در شرکت های دانش بنیان

زمان : یکشنبه ۱۱ آبان 1399 ساعت 15:00 تا 16:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : آرش غیاثی
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.