گپ و گفت برگزار میکند

نکات کاربردی و حقوقی مالیات املاک

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- ﻧﻜﺎت اﺳﺎﺳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ اﻣﻼك
- مهمترین نکات در خصوص مالیات اجاره
- مالیات نقل و انتقال املاک
- نکات حقوقی خرید و فروش املاک موروثی

زمان : چهارشنبه ۷ آبان 1399 ساعت 15:00 تا 16:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : مرتضی سیمایی صراف
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.