تیوان برگزار میکند برگزار شد

چگونه با استخدام حرفه ای نیروهای دورکار، رشد بیزینس خود را چند برابر کنیم

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- مزایای نیروی دورکاری چیست؟( دفتر کاری به وسعت کل دنیا)
- آیا برای مدیریت نیروهای دورکاری آماده هستم؟
- چه نیروهایی بهتر است به صورت دورکاری استخدام شوند؟
- چه طور نیروهای حضوری را دورکاری کنیم؟

زمان : دوشنبه ۲۴ شهریور 1399 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : سارا اسفندیاری
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه