گپ و گفت برگزار میکند

دلایل شکست قراردادهای مشارکت در ساخت

گپ و گفت - اینستاگرامی

محورهای گپ و گفت :

- دلایل شکست مربوط به ملک و مالکین
- دلایل شکست مربوط به سازنده و شرایط محیطی
- دلایل شکست مربوط به اشخاص ثالث
- راهکارهای کاهش ریسک های مشارکت در ساخت

زمان : سه‌شنبه ۸ مهر 1399 ساعت 21:00 تا 22:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت اینستاگرامی برگزار میشود.
مهمان : حسین اقدامی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.