بیمه سامان برگزار میکند برگزار شد

آشنایی با مسائل سرقفلی و قوانین جاری

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه
- عوامل اسقاط حق سرقفلی و حق کسب و پیشه
- نحوه خرید و فروش حق سرقفلی

زمان : دوشنبه ۱۴ مهر 1399 ساعت 16:00 تا 17:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : فاطمه میرمهدی
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.