پارک علم و فناوری البرز برگزار میکند برگزار شد

تعهدات بیمه ای کارفرمایان

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با الزامات قانونی بیمه کارکنان
- تفاوت نوع بیمه کارکنان و مدیران
- آشنایی با عواقب حوادث و بیماری های حرفه ای
- آشنایی با نحوه بازرسی از کارگاه ها

زمان : سه‌شنبه ۲۵ شهریور 1399 ساعت 13:00 تا 14:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : محمدرحیم مهدی نژاد
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه