دانشگاه علم و فرهنگ برگزار میکند برگزار شد

نکات کاربردی و حقوقی قرارداد نویسی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- جایگاه قراردادها در محاکم قضایی
- جایگاه داوری و فورس ماژور در قراردادها
- اصول و قواعد عمومی تنظیم قرارداد
- ضمانت اجرایی مفاد قرارداد

زمان : سه‌شنبه ۴ شهریور 1399 ساعت 15:00 تا 16:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : مسعود اسلامی مهر
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه