پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس برگزار میکند برگزار شد

نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- چه اشخاصی مشمول رسیدگی به تراکنش بانکی می شوند؟
- کدام واریزی ها ماهیت درآمدی ندارند؟
- آیا تراکنش های بانکی مشمول ارزش افزوده هم می شوند؟
- نحوه دفاع از پرونده های تراکنش بانکی

زمان : یکشنبه ۲۶ مرداد 1399 ساعت 15:00 تا 22:59
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : آرش غیاثی
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
خلاصه جلسه : : بخشی از محتوا ارائه شده در گپ و گفت ۳۶۷: -وقتی ما به طور شفاف درامد را اعلام نمیکنیم سازمان مالیات از اهرم تراکنش بانکی استفاده میکند -بخشنامه ۲۰۰۹۹۱۶ -کدام واریزی هایی که ما داریم ماهیت درامدی ندارند -سازمان فقط به واریزی حساب ها کار دارند -مهم ترین ایتم قطعی تلقی شدن اظهارنامه بحث حساب بانکی و درآمد ابزاری است -عدم درج شماره حساب در اظهارنامه -عدم درج گردش بانک مودی پر ریسک حساب میشود -واریزی زیر ۱۵ میلیون تومن را کاری ندارند و ماهیت درامدی ندارد اکر از طریق پز و درگاه پرداختی اینترنتی نباشد -تراکنش های بانکی که ما داریم مربوط به شخص دیگر باشد -بحث ارزش افزوده در تراکنش بانکی

ویدئوهای این جلسه