پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار میکند

ضرورت تک دفتره بودن شرکت ها و بخشودگی های مالیاتی مرتبط به کرونا

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- مشکلات مالیاتی و قانونی دو دفتره بودن
- استراتژی های تبدیل به تک دفتره شدن شرکت
- قوانین مالیاتی در شرایط بحران و فورس ماژور
- بخشودگی ها و معافیت های مالیاتی

زمان : دوشنبه ۲۰ مرداد 1399 ساعت 16:00 تا 18:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : علی رهنما
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.