پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار میکند برگزار شد

ضرورت تک دفتره بودن شرکت ها و بخشودگی های مالیاتی مرتبط به کرونا

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- مشکلات مالیاتی و قانونی دو دفتره بودن
- استراتژی های تبدیل به تک دفتره شدن شرکت
- قوانین مالیاتی در شرایط بحران و فورس ماژور
- بخشودگی ها و معافیت های مالیاتی

زمان : دوشنبه ۲۰ مرداد 1399 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : علی رهنما
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
خلاصه جلسه : : بخشی از محتوا ارائه شده در گپ و گفت ۳۵۷: در ایران اکثر شرکت ها دو دفتره هستند -گردش حساب بانکی -حساب سازی -ثبت خرید کالا و دارایی -جرایم کیفری فرار مالیاتی -حسابرس ها -اظهارنامه: ارزش افزوده، فصلی -فرار های مالیاتی -بخشودگی های مرتبط با کرونا -ضرورت مهم شفاف سازی -قوانین مالیاتی در شرایط بحران -نشان دادن بیش از اندازه ضرر در شرکت -استفاده از حساب شرکت مهم است

ویدئوهای این جلسه