مرکز خدمات نوآوری و تجاری سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میکند برگزار شد

شرایط و نحوه دریافت بیمه بیکاری

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- شرایط و مراحل دریافت بیمه بیکاری
- مزایا و معایب استفاده از بیمه بیکاری
- تاثیر بیمه بیکاری بر حقوق بازنشستگی
- نحوه محاسبه حقوق بیمه بیکاری

زمان : یکشنبه ۱۲ مرداد 1399 ساعت 15:00 تا 16:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : مرتضی فلکی ، موسسه حقوقی طنین
حامی :
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه