پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس برگزار میکند برگزار شد

نکات حقوقی مالیات بر ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- نکات ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
- معافیت های مالیات ارزش افزوده برای کسب و کارها
- نحوه ثبت فاکتور و برگشت از فروش در صورت معاملات فصلی
- جرائم مرتبط به صورت معاملات فصلی و بخشودگی

زمان : سه‌شنبه ۷ مرداد 1399 ساعت 16:00 تا 17:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : آرش غیاثی
حامی : دفتر شما
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.