سپیدار سیستم برگزار میکند برگزار شد

نکات کلیدی محاسبه حقوق و دستمزد بر اساس قانون کار

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- تغییر در شرایط کار در محاسبه حقوق و دستمزد
- نحوه محاسبه حقوق پرسنل نوبت کار
- نحوه محاسبه حقوق کارگران شب کار
- نحوه محاسبه کارگران پاره وقت و نیمه وقت

زمان : چهارشنبه ۱ مرداد 1399 ساعت 16:00 تا 17:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : حمید محمدی مقدم
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.