آرمان سنجش برگزار میکند برگزار شد

ارزیابی املاک و دارایی ها جهت مهاجرت

گپ و گفت - اینستاگرامی

محورهای گپ و گفت :

- معرفی ویزاهای مهاجرتی که نیازمند ارائه ارزش دارایی ها هستند
- معرفی انواع دارایی های قابل قبول
- اصول و مبانی ارزیابی املاک
- فرمت استاندارد گزارشهای ارزیابی املاک و دارایی سازمانهای مهاجرتی

زمان : دوشنبه ۳۰ تیر 1399 ساعت 21:00 تا 22:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت اینستاگرامی برگزار میشود.
مهمان : مجتبی رشیدنهال
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.