آرمان سنجش برگزار میکند برگزار شد

تفسیر عکس هوایی

گپ و گفت - اینستاگرامی

محورهای گپ و گفت :

- تاريخچه عكس هوايی در ايران
- اصول تفسير عکس هوائی
- ويژگي های عکس های هوايی
- موارد استفاده عکس هوایی

زمان : چهارشنبه ۴ تیر 1399 ساعت 21:00 تا 22:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت اینستاگرامی برگزار میشود.
مهمان : حمیدرضا شاهسوند
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.