فضای کار اشتراکی زاویه برگزار میکند برگزار شد

مسائل حقوقی فین تک ها

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی و بررسی فرآیند دادرسی مباحث فین تک
- نحوه تشخیص و کنترل پولشویی
- بررسی موانع قانونی فین تک ها و راهکار های آن
- نکات حقوقی و قانونی، قانون تجارت الکترونیک برای فین تک ها

زمان : چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت 1398 ساعت 17:00 تا 19:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : ستاره ایوبی
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.