مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) برگزار میکند برگزار شد

حقوق کارفرمایان در تامین اجتماعی

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- تعهدات بیمه ای کارفرما از نظر تامین اجتماعی
- آشنایی با نحوه بازرسی از کارگاه ها
- آشنایی با تسهیلات قانونی برای کارفرمایان
- آشنایی با مواد ۶۶ و ۹۰ قانون تامین اجتماعی

زمان : سه‌شنبه ۲۷ خرداد 1399 ساعت 16:00 تا 17:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : محمدرحیم مهدی نژاد
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.