سپیدار سیستم برگزار میکند

آشنایی با نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با اظهارنامه مالیاتی و نحوه تکمیل آن
- فرم اظهارنامه مالیاتی شامل چه مواردی باید باشد؟
- چه افرادی می بایست نسبت به تنظیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند؟
- جرائم مالیاتی مربوط به اظهارنامه مالیاتی

زمان : چهارشنبه ۲۱ خرداد 1399 ساعت 15:00 تا 16:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : فاطمه میرمهدی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.