پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار میکند برگزار شد

آشنایی با نکات حقوقی تعهدات قراردادها، وصول مطالبه و خسارت

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- حقوق حاکم بر تعهدات طرفین در قراردادها
- روش های مختلف وصول مطالبات
- شرایط مطالبه خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات قراردادی

زمان : سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت 1399 ساعت 13:00 تا 14:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : سمیه پوریحیی
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه