گپ و گفت برگزار میکند

حقوق و دستمزد و مزایای قانون کار در سال ۹۹

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- نحوه محاسبه حقوق و دستمزد
- نحوه محاسبه عیدی و سنوات
- آشنایی با مزایای قانون کار
- نحوه محاسبه حق بیمه کارگر

زمان : دوشنبه ۱۵ اردیبهشت 1399 ساعت 15:00 تا 16:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : مرتضی فلکی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.