گپ و گفت برگزار میکند

آشنایی با خدمات و محصولات شرکت گپ و گفت

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- معرفی محصولات گپ و گفت
- ویژگی ها و مزایای محصولات گپ و گفت
- مشتریان و مخاطبان محصولات گپ و گفت
- رمز موفقیت گپ و گفت

زمان : یکشنبه ۱۴ اردیبهشت 1399 ساعت 16:00 تا 17:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : امیر جعفری
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.