گپ و گفت برگزار میکند

آشنایی با خدمات گپ و گفت در برگزاری لایو اینستاگرام

گپ و گفت - اینستاگرامی

محورهای گپ و گفت :

- مزایای استفاده از گپ و گفت در برگزاری لایو اینستاگرام
- ویژگی های استفاده از پلتفرم گپ و گفت در برگزاری لایو اینستاگرام
- تکمیل فرآیند بازاریابی محتوایی شما در لایو اینستاگرام
- استفاده حرفه ای از لایو اینستاگرام و افزایش رضایت مخاطبین شما

زمان : یکشنبه ۷ اردیبهشت 1399 ساعت 14:00 تا 16:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت اینستاگرامی برگزار میشود.
مهمان : امیر جعفری
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.