سپیدار سیستم برگزار میکند برگزار شد

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی)

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- نحوه اخذ مفاصا حساب بیمه و اعتراض به آن
- نحوه محاسبه ضریب ۷/۸ الی ۱۶/۶۷ به قراردادهای پیمانکاری
- نکات نگارش قراردادهای پیمانکاری برای کاهش یا معافیت از حق بیمه پیمانکاری
- نحوه معافیت حق بیمه قرارداد کسب و کارها با اشخاص حقیقی پیمانکار

زمان : سه‌شنبه ۲۷ فروردین 1398 ساعت 14:30 تا 15:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : کاظم کاکی
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.