سپیدار سیستم برگزار میکند برگزار شد

نکات کاربردی در خرید بیمه مسئولیت

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با انواع بیمه مسئولیت
- وظایف و تعهدات شرکت بیمه در بیمه مسئولیت
- دریافت خسارت خارج از تعهد بیمه مسئولیت
- تفاوت بیمه مسئولیت بی نام و بیمه مسئولیت با نام

زمان : چهارشنبه ۱۴ اسفند 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : محمد کولیوند
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.