پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار میکند برگزار شد

آشنایی با نکات حقوقی تعهدات قراردادها، وصول مطالبه و خسارت

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- حقوق حاکم بر تعهدات طرفین در قراردادها
- روش های مختلف وصول مطالبات
- شرایط مطالبه خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات قراردادی

زمان : سه‌شنبه ۱۳ اسفند 1398 ساعت 14:00 تا 16:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : سمیه پوریحیی
حامی :
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.