سپیدار سیستم برگزار میکند برگزار شد

نکات حقوقی و کاربردی در قراردادنویسی

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- چه عنوانی برای قرارداد خود انتخاب کنیم
- رایج ترین اشتباهات حقوقی در نوشتن قراردادها
- از چه ضمانت اجرایی برای قراردادها استفاده کنیم؟
- شرط داوری؛ آری یا نه؟

زمان : چهارشنبه ۷ اسفند 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : فاطمه میرمهدی
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.