بیمه سامان برگزار میکند برگزار شد

شرایط اخذ نمایندگی بیمه سامان

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با شرایط نمایندگی فروش بیمه سامان
- مزایای بیمه سامان نسبت به سایر شرکت های بیمه
- حمایت بیمه سامان از نمایندگان
- محصولات قابل فروش برای نمایندگان بیمه سامان

زمان : دوشنبه ۲۸ بهمن 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : الهام حسینی
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه