سپیدار سیستم برگزار میکند برگزار شد

نکات کلیدی استخدام حسابدار

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- صلاحیت ها و مهارت های مورد نیاز حسابدار
- سوالات متداول در مصاحبه استخدامی حسابدار
- روش های موثر اطلاع رسانی برای یافتن حسابدار
- وظایف حسابدار در ساختار مالی شرکت

زمان : چهارشنبه ۱۶ بهمن 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : مهدی منفرد
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.