پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس برگزار میکند برگزار شد

روش های کاهش آسیب پذیری شرکت ها در برابر بحران ها

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با ریسک ها و مسئولیت های مدیران کسب و کارها
- نحوه حفاظت از مدیران شرکت در شکایت های حقوقی
- نحوه جبران خسارت ناشی از شکایت مشتریان و سازمان ها علیه شرکت

زمان : یکشنبه ۶ بهمن 1398 ساعت 14:00 تا 16:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : محمد کولیوند
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه