پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس برگزار میکند برگزار شد

اصول حسابداری و مالی برای مدیران

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- روش های ثبت، جمع آوری و گزارش گیری هزینه ها و درآمدها
- مفروضات حسابداری کاربردی برای شرکت ها
- تشریح فرض تفکیک شخصیت ها در حسابداری
- اهمیت اصول مالی در توسعه مدل کسب و کار

زمان : یکشنبه ۲۹ دی 1398 ساعت 14:00 تا 16:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : رامان فدایی
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.