سپیدار سیستم برگزار میکند برگزار شد

روش های تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- روش های تشخیص درآمد مشمول مالیات در قانون فعلی و طرح جامع
- درآمدهای مقطوع و نرخ صفر
- نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر
- نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس

زمان : چهارشنبه ۲۵ دی 1398 ساعت 14:00 تا 16:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : فرشید رستگار
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
خلاصه جلسه : : بخشی از محتوا ارائه شده در گپ و گفت ۲۵۰: -علی الراس حذف نشده است -اساسی ترین مواد قانونی ماده ۹۷ است -اگر امکان تعیین درامد واقعی مودی وجود داشته باشد واحد مالیات مکلف است به دفاتر رسیدگی کند -تبصره ۲ ماده ۵۹ -رفرنس دفاتر ایین نامه تعیین دفاتر است -ماده ۱۷ ایین نامه دفاتر -بند۱ ماده ۹۷ -ماده ۱۰۶ -اگر اظهار نامه ندهید علی الراس هستید -اگر دفاتر مردود شود شما باید تبصره ۲ ماده ۹۷ را بخواهید

ویدئوهای این جلسه