سپیدار سیستم برگزار میکند برگزار شد

آشنایی با بیمه قراردادها

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- نحوه اخذ مفاصا حساب بیمه و اعتراض به آن
- نحوه محاسبه ضریب ۷/۸ الی ۱۶/۶۷ به قراردادهای پیمانکاری
- نکات نگارش قراردادهای پیمانکاری برای کاهش یا معافیت از حق بیمه پیمانکاری
- نحوه معافیت حق بیمه قرارداد کسب و کارها با اشخاص حقیقی پیمانکار

زمان : چهارشنبه ۱۸ دی 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : بابک عزیزی
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
خلاصه جلسه : : بخشی از محتوا ارائه شده در گپ و گفت ۲۴۲: -ماده ۳۸ تامین اجتماعی -تعهدات قرار داد با کارفرما است -جریمه در صورت عدم ارائه لیست -شرکت های مشاور کد کارگاه متمرکز می گیرند -دستگاه دولتی بر اساس کارفرما بر اساس فرم های خودشان قرار داد را تنظیم میکنند -اگر قرارداد به صورت انفرادی انجام بشود و در قرارداد قید بشود معاف از صدور بدهی میشود -ماده ۱۴۸ -تیپ قراردادها: اجرا کار با مصالح،اجرای کار مکانیکی، اجرای کار تامین نیروی انسانی

ویدئوهای این جلسه