سپیدار سیستم برگزار میکند برگزار شد

اصول و نکات حسابداری

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- روش های ثبت، جمع آوری و گزارش گیری هزینه ها و درآمدها
- مفروضات حسابداری
- تشریح فرض تفکیک شخصیت ها در حسابداری
- آثار و تبعات عدم رعایت اصول حسابداری در کسب و کار

زمان : یکشنبه ۱۵ دی 1398 ساعت 14:00 تا 16:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : امیررضا حیدری ، موسسه حقوقی امید رحمت حق
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
خلاصه جلسه : : بخشی از محتوی ارائه شده در گپ و گفت ۲۳۵: -تعریف حسابداری -جمع آوری اطلاعات - تعریف سند ماده ۱۲۸۴ تا ۱۲۸۷ قانون مدنی -قدرت فرم ها -تعریف فن حسابداری -شرح سند -طبقه بندی اطلاعات -ثبت اطلاعات -قانون تجارت -سند حسابداری -اشتباه زدن عنوان حساب

ویدئوهای این جلسه