مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) برگزار میکند برگزار شد

آشنایی با ریسک های بیزنس مدل و کسب و کار

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با ریسک های مسئولیت مدیران کسب و کارها
- آشنایی با ریسک های اموال و دارایی ها
- نمونه های موفق بیمه محصولات و خدمات
- تجزیه و تحلیل ریسک ها و ارائه راهکار بیمه ای برای کنترل ریسک

زمان : شنبه ۱۴ دی 1398 ساعت 15:00 تا 19:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : محمد کولیوند
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
خلاصه جلسه : : بخشی از محتوی ارائه شده در گپ و گفت ۲۳۲: -دامنه ریسک بسیار گسترده است -انواع ریسک: سوداگرانه،محض -اعتبارسنجی -کسب و کارهای واسطه ای -بیمه مسئولیت -کسب و کارهایی که با اموال و تجهیزات سرو کار دارند میتوانند بیمه شوند

ویدئوهای این جلسه