سپیدار سیستم برگزار میکند برگزار شد

آشنایی با نکات حقوقی قرارداد کار

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با الزامات قانونی و بیمه برای قراردادهای کار مشاوره ای یا پروژه ای
- آشنایی با قوانین و مقررات قرارداد کار دورکاری و فریلنسرها
- آشنایی با الزامات قانونی و بیمه برای پرسنل و مدیران
- آشنایی با عواقب و جرایم قانونی عدم بیمه و انعقاد قرارداد کار

زمان : چهارشنبه ۱۱ دی 1398 ساعت 14:00 تا 16:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : مرتضی فلکی ، موسسه طنین
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
خلاصه جلسه : : بخشی از محتوی ارائه شده در گپ و گفت ۲۳۱: -مشخصات بارز قوانین کار: آمره بودن،عام بودن،حمایتی از کارگر،در نظر گرفتن حداقل ها -تعریف کارگر،کارفرما -ذکر مشخصات طرفین در قرار دادکار -انواع قرارداد کتبی: دائم، موقت، معین -در قراردادها تاریخ، موضوع، ساعات کاری ،محل انجام کار قید بشود -مزایا قرارداد:ضمن کار، پایان کار -مشمولین قانون کار: اشخاص حقیقی،بخش خصوصی -غیر مشمولین قانون کار: کارمند دولت،نظامیان، ماده ۱۸۸ -حق فسخ قرارداد -ضمانت در قراردادهای کاری -شرایط و وظایف تعهد طرفین -تناسب حقوق با پرداختی بیمه

ویدئوهای این جلسه