شتابدهنده فارابی برگزار میکند برگزار شد

بیمه و مالیات کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- نقش بیمه و مالیات در بیزینس مدل و جریان های مالی
- نحوه صدور فاکتور برای فروش خدمات استارتاپ ها
- معافیت های بیمه و مالیات خدمات استارتاپ ها
- بررسی جدیدترین بخشنامه های بیمه و مالیات مربوط به استارتاپ ها

زمان : دوشنبه ۲۶ فروردین 1398 ساعت 16:00 تا 18:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : محمدرضا شهنانی
حامی : بیدبرگ ، فینتو
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.