ایران نالج ، مابک ، کارخانه نوآوری های وی برگزار میکند برگزار شد

مالیات ارزش افزوده و اصول صدور فاکتور رسمی

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با نکات ثبت نام و تمدید گواهی ارزش افزوده
- نکات ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
- معافیت مالیات ارزش افزوده برای کسب و کار ها نوپا و استارتاپ ها
- نحوه گزارش درست هزینه ها در سامانه گزارش معاملات فصلی

زمان : دوشنبه ۹ دی 1398 ساعت 14:00 تا 16:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : رامان فدایی
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
خلاصه جلسه : : بخشی از محتوی ارائه شده در گپ و گفت ۲۲۹: -مشمولیت ارزش افزوده: حقیقی و حقوقی، نوع فعالیت شامل: کالا و خدمات -۷ مرحله فراخوان نظام مالیاتی برای ثبت نام -ماده۸ -در ارزش افزوده معافیت در فروش کالای شما است نه در خرید کالا -گواهی ارزش افزوده -معافیت کالا و خدمات -تبصره ۵ ماده ۱۷

ویدئوهای این جلسه