تیوان برگزار میکند برگزار شد

آشنایی با نکات حقوقی چک و سفته

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- نحوه صحیح تکمیل چک و سفته
- چک ضمانت و حسن انجام کار
- نحوه وصول چک برگشتی یا سفته
- مسئولیت های حقوقی ضامن چک و سفته

زمان : دوشنبه ۹ دی 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : سمیه پوریحیی
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
خلاصه جلسه : : بخشی از محتوای ارائه شده در گپ و گفت ۲۲۵: -سفته و چک یک سند تجاری هستند -شرایط شکلی چک و سفته باید رعایت شود -مطالبه وجه سفته -تامین خواسته -واخواست سفته -مسئولیت تضامنی - در سفته درج شود غیر قابل انتقال و بابت حسن انجام کار -سفته فقط از طریق دادگاه قابل وصول است که ۲٪ هزینه واخواست و ۳۰٪ هزینه دادرسی دارد -چکی که چند دست چرخیده را نباید بگیرید -چک بلامحل جرم محسوب میشود -قانون جدید چک -مطابقت امضا باید چک داشته باشد -چک سرقتی -چک از طریق: اجرای ثبت و دادگاه قابل وصول است -اگر چک را به عنوان نماینده صادر می کنید دقیقا مانند صادر کننده چک مسئول پرداخت وجه هستید -شروط گرفتن صدور اجرایه چک: داشتن کد رهگیری، گواهی عدم پرداخت بابت کسری موجودی، مشروط نباشد،از قبل حساب مسدود نباشد

ویدئوهای این جلسه