کافه ایتالیا برگزار میکند برگزار شد

قرارداد کار و بیمه برای شرکت های نوپا و استارتاپ ها

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- راه های جلوگیری از جرایم اداره کار و تامین اجتماعی
- آشنایی با قوانین و مقررات قرارداد کار برای کارفرمایان و کارگران
- آشنایی با الزامات قانونی و بیمه برای قراردادهای کار تمام وقت، پاره وقت
- آشنایی با عواقب و جرایم قانونی عدم انعقاد قرارداد کار
- آشنایی با الزامات قانونی و بیمه برای قراردادهای کار مشاوره ای، دورکاری و پروژه ای

زمان : دوشنبه ۲۰ اسفند 1397 ساعت 16:00 تا 18:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : وحید حاجی زاده
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.