ایران نالج ، کارخانه نوآوری های وی ، مابک برگزار میکند برگزار شد

مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- وظایف مدیر مالی در ساختار سازمانی شرکت
- تشریح صورت های مالی اساسی
- هزینه یابی، طبقه بندی هزینه ها
- مفهوم نقطه سربه‌ سر و نحوه محاسبه آن

زمان : دوشنبه ۲ دی 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : مهدی منفرد
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
خلاصه جلسه : : بخشی ازمحتوی ارائه شده در گپ و گفت ۲۱۸: -برنامه ریزی مالیاتی داشته باشید -محاسبه سود -راه های بهبود افزایش درامد -در بیزینس پلتفرمی روش رد کردن معاملات فصلی متفاوت است -صورت حساب فروش یکی از مهم ترین مدارک مالیاتی است -الزامات ارزش افزوده -افزایش درامد و کاهش هزینه ها -انواع هزینه ها: متغیر، ثابت -مفهوم نقطه سر به سر -هر چه هزینه ثابت بالا برود رسیدن به نقطه سر به سر دیرتر اتفاق می افتد -گزارش مالیاتی: سالانه، فصلی، ماهانه، روزانه -هزینه های قابل قبول و غیر قابل قبول

ویدئوهای این جلسه