سپیدار سیستم برگزار میکند برگزار شد

فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت ها

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- مراحل و فرآیند دادرسی مالیاتی براساس آخرین قوانین و بخشنامه ها
- نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی
- اقدامات موثر در روز رسیدگی مالیاتی
- تشویقات، جرائم و راهکارهای بخشودگی جرائم مالیاتی

زمان : یکشنبه ۱ دی 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : امیررضا حیدری ، موسسه حقوقی امید رحمت حق
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
توضیحات : بخشی از محتوی ارائه شده در گپ و گفت۲۱۵: -تعریف حساب و حسابداری - جمع آوری اطلاعات مالی و پولی -سند از نظر قانون مدنی به دو صورت: عادی و رسمی -بازبینی فرم ها -سند حسابداری -طبقه بندی اطلاعات -هنر حسابدار در تشخیص حساب است -مدرک به سند هویت و رسمیت میدهد -فرم ها قدرتمندترین ابزار جمع آوری اطلاعات هستند -شرح سند -استخراج گزارشات مالی: تراز نامه، سود و زیان

ویدئوهای این جلسه