پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس برگزار میکند برگزار شد

آشنایی با بازاریابی محتوا بر بستر رویداد

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- جایگاه رویداد در استراتژی بازاریابی و فروش
- آشنایی با بازاریابی محتوا بر بستر رویداد
- نحوه جذب و نگهداری مشتری از طریق رویداد

زمان : یکشنبه ۱ دی 1398 ساعت 14:00 تا 16:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : حسین حسینی تبار
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
توضیحات : بخشی از محتوی ارائه شده در گپ و گفت ۲۱۴: _تعریف بازار یابی -انواع بازار یابی: دورن گرا، برون گرا -یک شاخص بازار یابی اثر بخشی آن است -قلب بازار یابی درون گرا محتوا است -بازاریابی محتوا، یک روش استراتژی مارکتینگ هست که روی تولید و توزیع فوکوس دارد -توزیع محتوا یکی از ابعاد بازاریابی است -محتوا باید: مرتبط، ارزشمند، مستمر باشد -انواع کانال های توزیع محتوا -انواع رویداد ها: وبینار،سمینار، همایش های بزرگ.‌... -جذب و نگهداری مخاطب -یکی از مخاطبین اصلی رویداد کسانی هستند که نمی آیند

ویدئوهای این جلسه