پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس برگزار میکند برگزار شد

نحوه شکایت از کارگر یا کارفرما

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با قوانین اداره کار
- نحوه محاسبه حقوق، عیدی و سنوات کارگر
- فرایند اداری شکایت از کارگر یا کارفرما

زمان : یکشنبه ۲۴ آذر 1398 ساعت 14:00 تا 16:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : بابک عزیزی
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.