ایران نالج ، مابک ، کارخانه نوآوری های وی برگزار میکند برگزار شد

بایدها و نبایدهای مذاکره در ایران

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با اصول و فنون مذاکره
- قول و قرارهای تعهد آور در جلسات با رویکرد صرفه جویی در زمان
- نکات حقوقی عقد قرارداد

زمان : دوشنبه ۱۸ آذر 1398 ساعت 14:00 تا 16:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : هنگامه عسگری
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
توضیحات : بخشی از محتوی ارائه شده در گپ و گفت ۱۹۷: -موضوعات مهم در مذاکره: تشخیص موضوع، توافق، تنظیم صورت جلسه -پیش نویس های قراردادی -اثبات قرارداد شفاهی -داشتن پلن های مذاکراتی -صورت جلسات -مکتوب کردن مذاکرات -روند تصمیم گیری در مذاکره

ویدئوهای این جلسه