تیوان برگزار میکند برگزار شد

روش های کاهش هزینه های بازاریابی و عملیاتی استارتاپ ها

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- تشریح انواع هزینه های بازاریابی و عملیاتی استارتاپ ها
- ابزارهای کاهش هزینه راه اندازی و ادامه کسب و کار
- نحوه بهره مندی استارتاپ ها از دفتر کار مجازی

زمان : دوشنبه ۱۱ آذر 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : علی دادگر
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
توضیحات : بخشی از محتوی ارائه شده در گپ و گفت ۱۸۴: -پیش بینی مالی -انواع سرمایه: مالی،فیزیکی،انسانی،اجتماعی -تخمین کلی هزینه استارتاپ ها -صورت های مالی -انواع هزینه: ثابت،متغییر

ویدئوهای این جلسه