سپیدار سیستم برگزار میکند

بیمه و مالیات شرکت های کوچک و متوسط

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با الزامات قانونی بیمه و مالیات برای کسب و کارها
- آشنایی با مالیات ارزش افزوده و اصول صدور فاکتور رسمی
- شرایط استفاده از معافیت های مالیات
- بررسی جدیدترین بخشنامه های مالیاتی

زمان : چهارشنبه ۶ آذر 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : رامان فدایی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.