سپیدار سیستم برگزار میکند برگزار شد

بیمه و مالیات شرکت های کوچک و متوسط

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با الزامات قانونی بیمه و مالیات برای کسب و کارها
- آشنایی با مالیات ارزش افزوده و اصول صدور فاکتور رسمی
- شرایط استفاده از معافیت های مالیات
- بررسی جدیدترین بخشنامه های مالیاتی

زمان : چهارشنبه ۶ آذر 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : رامان فدایی
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
توضیحات : بخشی از محتوی ارائه شده در گپ و گفت ۱۸۱: -مالیات: مستقیم و ارزش افزوده -تکالیف مالیاتی -داشتن فاکتور رسمی طبق فرمت نظام مالیاتی - ارسال لیست مالیاتی حقوق -ترک کار مالیاتی -سال مالی و سال مالیاتی - ٪۳۰ درصد جریمه اگر اظهار نامه مالیاتی نفرستید -ارائه دفاتر قانونی -معاملات فصلی -عدم ارائه اسناد درآمدی

ویدئوهای این جلسه