پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس برگزار میکند برگزار شد

آشنایی با بازاریابی محتوا بر بستر رویداد

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- جایگاه رویداد در استراتژی بازاریابی و فروش
- آشنایی با بازاریابی محتوا بر بستر رویداد
- نحوه جذب و نگهداری مشتری از طریق رویداد

زمان : یکشنبه ۳ آذر 1398 ساعت 14:00 تا 16:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : امیر جعفری
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.