بیمه سامان برگزار میکند برگزار شد

استخدام در بیمه سامان

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- شرایط نمایندگی فروش بیمه سامان
- آشنایی با محصولات شرکت بیمه سامان
- مزایای بیمه سامان برای نمایندگان بیمه

زمان : چهارشنبه ۲۹ آبان 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : لاله اصفهانی
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه