پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار میکند برگزار شد

قوانین و معافیت های مالیاتی شرکتهای دانش بنیان و مستقر در پارک

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- قوانین مالیاتی شرکت های دانش بنیان
- معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان
- فرایند رسیدگی مالیاتی پارک ها
- نکات مالیاتی شرکت های مستقر در پارک ها
- قوانین معافیت شرکت های مستقر در پارک

زمان : سه‌شنبه ۲۸ آبان 1398 ساعت 14:00 تا 16:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : مهدی منفرد
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.