ایران نالج ، مابک ، کارخانه نوآوری های وی برگزار میکند

دو دفتره مالی یعنی چه؟

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- مشکلات مالیاتی و قانونی دو دفتره بودن
- هزینه های مورد تایید اداره دارایی و بیمه
- هزینه های مورد تایید اداره دارایی و بیمه

زمان : دوشنبه ۲۷ آبان 1398 ساعت 14:00 تا 16:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : فرشید رستگار
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.